Kontakt os på telefon:
72 20 70 01

Ydelse

Et succesfuldt it-projekt begynder med en god kravspecifikation, fortsætter med indgåelse af en klar aftale mellem kunde og leverandør.

Projektledelse og -styring er en særlig disciplin, som skal iagttages med alvor.

Enighed og valg af projektmodel (fx Vandfald, Iterativ-, Scrum- og/eller Spiralmodel) kan være en af de afgørende betingelser for succes i et projekt. Det samme gælder, hvorvidt der aftales en stram eller “slap” kontraktstyringsmodel.

Fx viser erfaringer, at kombinationen Iterativ udviklingsmodel og Stram kontraktstyring giver mange udfordringer, især hvis parterne ikke er enig i og loyal overfor de foretagne valg af styringsredskaber.

Få en praktiske juridisk vurdering/råd allerede ved opstart af projekt og/eller indkøb af it-ydelser…… Det var et godt velment gratis råd 🙂

 

Hidtil har det været tilstrækkeligt at tænke i Tid, Kvalitet og Økonomi,

når der blev indgået aftaler om it-projekter, uanset om det var drift og support og/eller egentlige udviklingsopgaver.

 

 

 

 

 Idag er det vigtigt at tage højde for en ekstra dimension ….. fleksibilitet.

Her er det såvel i opbygning af projektet men også i forhold til informationsplatforme.