Kontakt os på telefon:
72 20 70 01

Honorar

Få en god advokat – som varetager dine/Jeres interesser. 

Honorar fastsættes, efter forudgående aftale, med udgangspunkt i én af tre prismodeller:

1. Time and material – korte forløb 

2.000 kr. (excl. moms) pr. time, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc. (svarende til timesats som benyttes ved de danske domstole).

Benyttes typisk når der er tale om mindre rådgivningsopgaver, udarbejdelse af enkeltdokumenter, deltagelse i forhandlingsforløb eller løsning af tvister (mediator eller bistand ifm. en retssag)

2. Time and material – længere forløb.

1.550 kr. (excl. moms) pr. time, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc.

Benyttes typisk når der er tale om længere varende opgaver (1-3 mandemåneder), hvor opgave og mål er defineret inden arbejdet igangsættes.

3. Fast honorar (“klippekort”)

8.000 kr. (excl. moms) pr. dag, som dækker advokatens løn til forberedelse og fremmøde, kontorhold, forsikring, etc.

Benyttes hvor der er tale om indgåelse af en “klippekort”-ordning, hvor det for en længere periode (mere end 3 måneder) aftales, at advokaten skal stå til rådighed i et nærmere fastlagt antal dage – evt. i form af faste ugedage eller lign.