Kontakt os på telefon:
72 20 70 01

Rettigheder

Hvem har rettigheden til det som købes/sælges?

Immaterialretlige reguleringer! Det er dét, som her er i spil.

Parter i en it-leveranceaftale har ofte forskellig opfattelse af, hvem der har rettighederne, over det som leveres i et it-projekt. Det gælder såvel HW som SW.

Der findes forskellige love for de forskellige frembringelser, der beskyttes. Disse love benævnes ofte eneretslovene, og har nogle fællestræk. Det er navnlig ophavsretsloven, patentloven, brugsmodelloven, designloven og varemærkeloven men også markedsføringsloven indeholder såkaldte beskyttelsesregler.

Populært sagt kan it-leverancer bestå af flere lag af funktionalitet som ejes af forskellige leverandører og/eller slutbruger(kunden) måske i fællesskab.

For det meste er parterne klar over, at “de nederste lag” (fx styresystemer) er ejet af større softwareleverandører så som Oracle, Microsoft, Apple m.fl., men hvad med applikationslagene herunder brugergrænsefladerne? Er det leverandøren eller køberen der ejer det endelige produkt.

Prisen for et it-projekt kan variere betydeligt afhængig af hvem der står som (ene)ejer af slutproduktet efter projektlevering. Et, måske banalt, eksempel kunne være leverancen af et kundesystem, hvor leverendøren efter leverening fremstår som ejer af den leverede softwarepakke. Han kan nu gå ud og sælge kundesystemet til nye kunder, som kan være konkurrenter til den oprindelige kunde, som havde bestilt og betalt for udviklingen af det pågælende kundesystem, måske endda til en lavere pris end den oprindelige udviklingsomkostning. Dvs konkurrenter til den virksomhed som oprindeligt fik udviklet kundesystemet opnår en fordel, som kan opfattes som uretmæssig set fra den første virksomheds perspektiv.

Der findes løsninger på sådanne dilemmaer – endda løsninger, som kan være til fordel for såvel den oprindelige kunde som leverandøren – eksempel bestemmelser om Royalty (1. kunde modtager royalty når leverandør videresælger det udviklede softvære).

Det er bare en lille smagsprøve på, hvad rettighedsbegrebet kan dække over.

Igen – Tag din advokat med på råd…..INDEN aftaler indgåes.